Ordbog

A

Ankertekst

En ankertekst er det klikbare og synlige del af et link. Det vil altså sige det tekststykke, som man kan klikke på og blive viderestillet til linkets URL. Ankerteksten er typisk sigende eller opsummerende om det indhold, man kan regne med at læse om på linkdestinationen.

Alt-tags

Også kendt som alt-attribut. Dette er en alternativ tekst, som bruges til at navngive elementer (primært billeder) i et HTML-format, så browseren kan læse indholdet.

Algoritme

En algoritme er en virtuel opskrift, som beregner et resultat ud fra en række data. Google benytter en lang række forskellige algoritmer til at beregne rækkefølgen i søgeresultaterne.

Above the fold

Din hjemmeside er above the fold i søgeresultaterne, når det ligger som et af de øverste resultater. Derfor ikke bare første side, men i øverste del af siden. Above the Fold er et udtryk, der kommer fra trykkeribranchen. Her skulle man tage højde for at avisen ofte blev foldet, og derfor blev det vigtigste indhold placeret øverst. Det er godt at være above the fold, da det på den måde at lettere at tilgå din hjemmeside. Above the Fold defineres som hovedregel ved at være placeret nr. 5 eller 6 på side 1. Det kan også afhænge af browservinduet størrelse, enhed og skærmopløsning.

B

Broken Backlinks

Et broken backlink opstår, når en anden hjemmeside har linket ind til en side på dit website, som ikke eksisterer mere. Derfor opstår der en 404-fejl.

Broken Links

Et broken link er et link, hvor linkdestinationen ikke længere virker. I stedet møder man en 404 side, når man klikker på linket. En broken link kan opstå, hvis en hjemmeside ikke findes mere, eller hvis der er blevet ændret i korttitel.

Bounce Rate

Bouncerate er på dansk kendt som afvisningsprocenten. Det fortæller i procenttal hvor stor en andel af de besøgende, der forlader hjemmesiden igen uden at have klikket ind på andre sider på hjemmesiden.

Backlinks

Backlinks er indgående links fra en anden hjemmeside ind til din hjemmeside. Det er er meget vigtigt i SEO at have mange troværdige og relevante backlinks.

C

CTR

CTR er kort for Click Through Rate. Det er et procenttal, som indikerer hvor mange af de eksponerede der har klikket på et bestemt element. Hvis der eksempelvis har været 100 besøgende, og 20 af dem har klikket på knappen – så er der en CTR på 20%.

Crawler

En crawler er et værktøj som søgemaskiner benytter til at forstå indholdet på hjemmesider og hente data. Google bruger webcrawlere til at finde ud af rækkefølgen i søgeresultaterne.

D

Disavow File

Disavow file er et værktøj, som du kan bruge til at anmelde backlinks til din hjemmeside. Det kan gøres gennem Google Search Console. Det er typisk links af dårlig kvalitet/spam, så man ikke bliver straffet.

E

F

Featured Snippet

Featured snippet kaldes på dansk for fremhævet uddrag. Det er et lille uddrag fra en landingsside med den relevante og præcise tekst, som matcher søgningen. Det er fremstillet som en lille informationsboks i søgeresultaterne.

G

Google My Business

Google My Business er en online platform, som virksomheder med en fysisk lokation kan benytte. Der kan også kommunikeres med kunder herover. Det er godt at udfylde sin profil i Google My Business, når man arbejder med lokalt SEO.

Google Keyword Planner

Google Keyword Planner kaldes på dansk for søgeordsplanlægning. Det er et værktøj lokaliseret inde i Google Ads, som kan være god at bruge til at finde frem til nye søgeord og se søgevolumen på søgeord.

Google Analytics

Google Analytics er et gratis analyseredskab, som kan give dig dybdegående data om din trafik og dine besøgendes brugeradfærd på din hjemmeside. Der er mulighed for at få spændende indsigt i dine besøgende, som kan være udslagsgivende for optimering.

H

Hyperlinks

Hyperlinks er tydeliggjorte ord i tekststykker, som indeholder et link til en anden hjemmeside. Hyperlinks er som regel blåt markeret og er understreget.

H-Tags

Et h-tag er et html-tag som fortæller hvilket niveau en overskrift er. Overskrifter går fra H1-H6. Det er vigtigt at have en god h-tag struktur på ens hjemmeside. Overskriften skal helst være H1 og så efterfølgende underoverskrifter i H2’er og H3’ere.

I

Indeksering

Når ens hjemmeside er blevet indekseret, betyder det, at Google har systematiseret din hjemmesides data. Det betyder at Google har forstået dit indhold, og du nu bliver vist i søgeresultaterne.

Impression

På dansk kaldet for eksponering. Eksponeringer fortæller dig hvor mange gange nogen har set dit søgeresultat. Dette kan ses i din Google Search Console.

J

K

Keywords

Keywords er på dansk søgeord. Søgeord er de ord, som den besøgende skriver på Google, og som du gerne vil findes på. Det er meget vigtigt at vide hvilke søgeord, som man gerne vil arbejde mod.

L

M

Metatitel

En metabeskrivelse bliver vist i søgeresultatet på Google. Det er godt at udfylde sin metatitel med nogle af ens virksomheds/produktets KPI’er, da det kan være med til at forbedre CTR. Benytter du et CMS-system som Wordpress, så er Yoast SEO et rigtig godt plugin til at udfylde dette.

Metabeskrivelse

En metabeskrivelse bliver vist i søgeresultatet på Google. Det er godt at udfylde en spændende og fængende metabeskrivelse, da det kan være med til at forbedre CTR. Benytter du et CMS-system som Wordpress, så er Yoast SEO et rigtig godt plugin til at udfylde dette.

N

O

Outbound Links

Outbound links er hyperlinks på din hjemmeside, der fører besøgende til andre websteder – f.eks. som dette link ind til en hjemmeside med minigolfbaner i Danmark. Disse links er strategisk placeret for at give dine brugere adgang til yderligere information, ressourcer eller relaterede emner. Ved at inkludere relevante outbound links kan du forbedre brugeroplevelsen på din side og øge dens værdi ved at tilbyde en bredere vifte af information. Derudover kan outbound links også hjælpe med at etablere din sides autoritet og troværdighed ved at henvise til pålidelige kilder og ressourcer.

On-page SEO

On-page SEO er modsat off-page SEO alt SEO, der foregår direkte på din egen side. Her er det at ordne metatitler- og beskrivelser, hastighed, intern linkbuilding m.m.

Off-page SEO

Off-page SEO er SEO, som laves eksternt. Det vil sige SEO som ikke er på ens egen hjemmeside. Off-page SEO dækker primært over linkbuilding.

P

Q

R

Rich Snippets

Rich Snippets er ekstra tilføjelser til dit søgeresultat. Det kunne eksempelvis være små stjerner, som viser anmeldelser eller FAQs der viser ofte stillede spørgsmål. Disse Rich Snippets bliver opsat med struktureret data, som bliver integreret i din HTML.

S

T

U

URL

URL er kort for ’Uniform Ressource Locator’ og er bedre kendt som webadresse. Hver side har sin egen unikke URL-adresse.

V

W

X

XML-sitemap

Et XML-sitemap er en fil, som viser alle undersider på ens hjemmeside. Det er især vigtigt ift. opdateringsfrekvensen, og Google vil opfange dine sider nemmere. Hvis du benytter Wordpress som CMS, kan Yoast SEO plugin automatisk lave et XML sitemap for dig. Husk at uploade linket til det i Google Search Console.

Y

Z